วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557


ความใฝ่ฝันของฉัน คือ ฉันอยากเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาในมหาลัย

และทำให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน